REGIONE EMILIA ROMAGNA


ELENCO SOCI F.I.T.T.M. (ESOF): CATEGORIA SOCIO OPERATORE THAI MASSAGE

livello SENIOR ai sensi del regolamento F.I.T.T.M. art. 3, c. 3, lett. a)

SO-0182 SRIWAN KHARERAM


SO-0231 SUWANNA MAKKAROM


ELENCO SOCI F.I.T.T.M. (ESOF): CATEGORIA SOCIO PROFESSIONISTA  THAI MASSAGE

SO-0084 CRISTINA FACCHINETTI


ELENCO SOCI F.I.T.T.M. (ESOF): CATEGORIA SOCIO PROFESSIONISTA INSEGNANTE THAI MASSAGE

SO-0029 IVAN MEDICI